Trykkprøving av dykkerflasker, røykdykkerflasker samt bankflasker. Vi er godkjent for trykktesting av metall og komposittflasker.

 

Dykkerflasker:

Det stilles strenge krav til dykkerflasker. I henhold til arbeidstilsynets forskrift 441 , § 2, skal flasker og flaskeventiler kontrolleres og flaskene vanntrykkprøves minst hvert 2. år  for flasker til bruk under vann, inklusive vestflasker. Den første kontroll og vanntrykksprøve kan imidlertid tas 3 år etter fabrikasjonsmerking. Virksomheten som skal utføre dette skal være godkjent og sertifisert av arbeidstilsynet.

 

Trykkprøving av røykdykkerflasker i stål:

I henhold til arbeidstilsynets forskrift 441 § 2 B, skal  flasker og flaskeventiler kontrolleres og flaskene vanntrykkprøves minst hvert 5. år. Virksomheten som skal utføre dette skal være godkjent og sertifisert av arbeidstilsynet.

 

Trykkprøving av røykdykkerflasker i kompositt materiale:

I henhold til arbeidstilsynets forskrift 441, § 2 B, skal  flasker og flaskeventiler kontrolleres og flaskene vanntrykkprøves minst hvert 5. år. Virksomheten som skal utføre dette skal være godkjent og sertifisert av arbeidstilsynet.

 

Trykkprøving av andre Flasker:

Alle flasker opp til 50 l. skal, ihhht. arbeidstilsynets forskrift 441 kontrolleres og flaskene må vanntrykkprøves minst hvert 5. år. Dette gjelder også CO2 flasker i slokkeanlegg, luftflasker i redningsrom, selvreddere etc.

Virksomheten som skal utføre dette skal være godkjent og sertifisert av arbeidstilsynet. Subsea Nor AS er godkjent, og har både kvalifisert personell og utstyr med lang erfaring.