Firmaet utfører inspeksjon og kontroll av merder/ nøter, stålanlegg med anoder, tauverk og forankring enkeltvis eller årlig på hele anlegg. Inspeksjon gjøres i hovedsak med dykkere, men kan også utføres ved bruk av ROV / miniubåt for raskere gjennomføring eller større dybde som gjør dykkere uegnet.

Reparasjoner og vedlikehold gjøres i hovedsak av dykkere. Firmaet disponerer også hydraulisk boreutstyr dersom forankring er nødvendig.  I alt arbeid i oppdrettsanlegg er full videodokumentasjon mulig.

Firmaet har strenge rutiner for rengjøring av utstyr etter dykking for å unngå spredning av smitte. 

Firmaet kan inngå kortvarige og langvarige serviceavtaler med oppdrettsnæring, som omfatter avtalte inspeksjoner og mengde reparasjoner innenfor avtalte periode.