Vi gjennomfører inspeksjoner og reparasjoner av rørledninger og kabelanlegg. Dette utføres ved hjelp av dykkere og / eller miniubåt.

Firmaet kan også stå for legging av rørledninger alene eller i samarbeid med andre entreprenører.

Sveising
Vi har sertifiserte plastsveiser, med bred erfaring og sertifisert utstyr.
Vi utfører sveising av alle dimensjoner fra Ø21 til Ø7500mm.


Traseundersøkelser
Traseundersøkelser som kartlegging og dokumentasjon gjennomføres enten med arbeidsfartøyet "Maximus" og OLEX, dykkere eller med miniubåt, avhengig av dybde og varighet.


Grøfter
Grøftene kan opparbeides med gravemaskin fra land eller ved spyling eller injektor (sug).


Montering/senking
Gjennomføres opp mot gjeldende standarer og prosedyrer.


Trykkprøving
Før ferdigstillelse kan ledningene trykkprøves.


Inspeksjon
Utføres av dykker eller med miniubåt. All inspeksjon videodokumenteres.


Rengjøring av ledninger
Vi har utstyr for rengjøring av ledninger utvendig og innvendig, både over og under vann.

Vi har utstyr for å kunne høytrykk spyle ned til 150 meters dybde. Vi kan montere rekylfri spylelanse på Ocean Modules V8 Sii eller Ocean Modules  M 500. Trykk med inntil 500 bar.