Kartlegging og dokumentasjon gjennomføres enten med arbeidsfartøyet "Maximus" og OLEX, dykkere eller med miniubåt, avhengig av dybde og varighet. Aktuelle oppdrag kan være bunnbesiktigelse av båter, dokumentasjon av bunnforhold, inspeksjon av rørledninger under vann e.l.

Ved dykking kan vi bruke undervanns videokamera og / eller stillbilder. Video kan leveres uredigert eller redigert på ulike medier.

Olex er et unikt system for navigasjon, plotting og kartlegging av havbunnen. Ved hjelp av båtens eget ekkolodd og GPS, samler Olex-systemet inn dybdedata som kontinuelig blir kalkulert og tilpasset tidligere målinger. Olex er et utmerket redskap for å finne og tegne inn traseer for sjøledninger og/eller kabler.

En av pilotene har sertifikat for undervannsinspeksjon med ROV/ miniubåt, CSWIP 3.3 U, godkjent av Det Norske Veritas og Lloyds.