Utstyr for bergning og heving. Stor kapasitet for pumping av vann og andre flytende vesker.

Miko marine magnetmatter for tetting av hull i stålskrog.